Các Entry mới nhất

Friday, October 26, 2007

Slideoo tạo slideshow nhanh chóng từ flickr

Website slideoo.com giúp bạn nhanh chóng tạo slideshow từ tài khoản Flickr. Nhấn vào nút + và - ở rìa phải và trái của slide để di chuyển từ hình này sang hình khác. Slideoo có cả dở là không cho phép chọn hình sẽ được chèn vào slide. Dù sao đây cũng là một cách nhanh chóng và giản tiện để tạo slideshow.

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro