Các Entry mới nhất

Friday, October 26, 2007

Tìm hình ảnh miễn phí để minh họa trong blog

Screenshot - 10_26_2007 , 11_33_43 PM  "Hình ảnh giá trị hơn ngàn lời nói". Thực sự là như vậy. Khi đọc báo hoặc các blog entry, hình ảnh luôn bắt mắt người đọc từ cái nhìn đầu tiên. Người đọc thực sự không phải đọc từng từ từng chữ trên trang web, mà thực sự họ đọc lướt (skim). Tốc độ xử lý hình ảnh của não người nhanh hơn tốc độ xử lý chữ viết, do đó hình ảnh minh họa của mỗi bài viết cùng với tiêu đề của bài sẽ là yếu tố rất quan trọng để thu hút người đọc.

Hình minh họa không những trang trí cho bài viết thêm hấp dẫn mà còn giúp người đọc nắm bắt ngay chủ đề khái quát mà bạn đang muốn đề cập.

Nếu bạn viết blog và muốn tìm hình ảnh để minh họa cho entry, hãy tìm từ các nguồn sau (nếu bạn biết site nào khác, hãy chia sẻ trong phần comment)

Xem thêm:

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro