Các Entry mới nhất

Tuesday, October 2, 2007

Thu nhỏ Firefox trên khay hệ thống

MinimizeToTray là một extension giúp thu nhỏ các chương trình họ Mozilla như Firefox, Thunderbird... thành một biểu tượng trên khay hệ thống (systray). Việc làm này giúp tiết kiệm đáng kể diện tích trên thanh Taskbar.

 Snap10

Extension MinimizeToTray cung cấp 3 lựa chọn:

  • Luôn thu nhỏ trên khay hệ thống thay vì trên taskbar.
  • Thu nhỏ khi đóng chương trình.
  • Yêu cầu phải double click để phục hồi cửa sổ từ khay hệ thống.

Download tại đây.

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro