Các Entry mới nhất

Thursday, October 11, 2007

Google giới thiệu dịch vụ quảng cáo videounits

Snap3Từ ngày 10/10/2007, web publisher tại USA với các site tiếng Anh, có thể kiếm nhiều tiền hơn bằng "videounits".

Bạn có thể thay đổi skin và layout của YouTube player cho phù hợp với website của mình.

Không khác lắm so với Adsense cũ, bạn cũng sẽ tạo một đoạn code trong Adsense Setup, dán vào các trang trên website. Sau đó nhúng vào site các  video từ YouTube.

 

Khi khách đến xem video trên web của bạn, các quảng cáo sẽ xuất hiện ở trên title của player và dưới bottom (chiếm 20%) diện tích màn hình. Bạn kiếm tiền từ pay-per-click hoặc pay-per-thousand impression tương tự adsense.

Xem thêm thông tin tại Adsense Blog

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro