Các Entry mới nhất

Monday, October 29, 2007

Gmail tăng dung lượng mỗi ngày

Gmail tăng dung lượng hộp thư mỗi ngày (chừng ~0.33MB, tuy nhiên tốc độ không đồng đều) . 

Hiện nay, storage đang ở mức +4492.158306 MB

Đến tháng 1/2008, Gmail sẽ có dung lượng 6GB.

Từ 4/1/2008, tốc độ tăng dung lượng sẽ tăng gấp 10 lần, tức là khoảng 3.3 MB/ngày.

[Tốc độ tăng dung lượng Gmail - theo Gmail Blog]

Quả là tin tốt lành cho người dùng yêu thích Gmail.

Trong Google Analyst Day Event hôm 24/10, Google không cho biết nhiều chính thức nhiều thông tin, nhưng Google Blog cho biết trong version kế tiếp sẽ có nhiều thay đổi, ví dụ như:

  • Tải trước các message trong khi người dùng đang đọc email, và khi họ click vào message khác, các message này được hiển thị gần như tức thời.
  • Danh bạ liên lạc mới: cho phép chia sẻ với các ứng dụng Google khác.
  • Tích hợp Gmail vào các ứng dụng Google khác, ví dụ như tính năng hiện có là link  "Open as a Google document"  trong phần attachment của các file .doc,ppt,xls

Tin quan trọng khác: Gmail hỗ trợ IMAP

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro