Các Entry mới nhất

Wednesday, October 31, 2007

Chat trong công ty khi Admin không cho cài YM hay Google Talk

meebo Nếu trong công ty của bạn không cho cài đặt các chương trình chat như Yahoo! Messenger, Google Talk, ... hãy lựa chọn Meebo

Meebo là một ứng dụng web cho phép bạn chat bằng nhiều dịch vụ Instant Msg phổ biến như Yahoo! Messenger, Google Talk, ICQ, AIM, MSN, ... Không cần cài đặt bất kỳ software hay plugin/extension nào, tất cả những gì bạn cần chỉ là cái IE hay Firefox thân thuộc mà thôi.

Meebo vừa mới thêm tính năng mới: bạn có thể dùng voice chat hay video conference ngay trong trình duyệt. Tuyệt chứ hả, nếu bộ phận Admin của công ty không chặn website này, chúng ta có thể chat vô tư :) với Meebo.

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro