Các Entry mới nhất

Thursday, September 20, 2007

Presentation: Social bookmarking là gì ?

Nếu bạn chưa từng nghe nói đến del.icio.us, hoặc bạn chưa biết gì về dịch vụ Social Bookmarking, hãy xem đoạn video dưới đây. Được trình bày đơn giản nhưng dễ hiểu và sinh động, bạn chỉ mất vài phút là có thể hiểu Social Bookmarking là gì.

Đăng ký sử dụng del.icio.us

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro