Các Entry mới nhất

Thursday, September 20, 2007

Khóa máy tức thời bằng Windows+L

win-key-medium Bạn tạm dùng máy trong cơ quan để đi ăn trưa hay uống cà phê. Vì không muốn ai dòm ngó máy tính của mình khi bạn vắng mặt, bạn log off hay thậm chí standby/shutdown. Quá trình này rất nhàm chán và diễn ra ít nhất cũng 2-3 phút, tệ hơn là nó không có lưu trạng thái bạn đang làm việc. Để nhanh chóng bạn chỉ cần nhấn Windows + L để khóa máy tính lại ngay lập tức. Để mở khóa bạn cần nhập mật khẩu.

Bạn cũng có thể bật tắt tính năng này bằng cách thay đổi registry như sau:
Chạy regedit.exe từ command promt, và tìm đến khóa sau (hoặc tạo mới nếu nó chưa tồn tại):

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Trong khóa này, ở panel bên phải bạn tạo một khóa DWORD 32-bit có tên DisableLockWorkstation với một trong hai giá trị sau:

  • 1 - Tắt tính năng Lock Workstation
  • 0 - Kích hoạt tính năng Lock Workstation

Snap1

Snap2

Bạn cũng có thể download 2 file registry chỉnh sửa sẵn ở đây. Chỉ việc double-click để thi hành.

[Via HowToGeek]

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro