Các Entry mới nhất

Friday, September 21, 2007

Một phím tắt ít được biết đến trong IE/Firefox

IE và Firefox đều cung cấp một phím tắt mà ít ai biết đến. Đó là tổ hợp phím Ctrl+Enter. Tổ hợp này có tác dụng autocomplete cho mỗi địa chỉ bạn đang gõ trong Address Bar.

Ví dụ:

Chỉ cần gõ YouTube rồi nhấn Ctrl+Enter, trình duyệt sẽ tự động nhảy đển:
http://www.YouTube.com

Snap5 Snap6

Ngoài ra Firefox còn cung cấp thêm Shift+Enter cho site .netCtrl+Shift+Enter cho site .org

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro