Các Entry mới nhất

Tuesday, November 27, 2007

Merriam-Webster Visual Dictionary Online

visualdictionaryonline2Hôm nay, tôi lại thêm một địa chỉ từ điển hình vào trong My Favorites: Từ điển Merriam-Webster Visual Dictionary Online. Bạn có thể truy cập bằng 2 đường url sau:

  1. VisualDictionaryOnline.com
  2. visual.merriam-webster.com

Hiện từ điển có khoảng 15 mục chính với hơn 6.000 từ. Từ điển cũng có cả phần phát âm. Tuy nhiên phần này hơi làm phiền người dùng do phải bật cửa sổ popup lên, nếu họ thiết kế chèn thằng player vào trong trang thì tiện hơn.

Đây là hình minh họa cái ổ cắm điện (outlet) và phích cắm (plug)

visualdictionaryonline

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro