Các Entry mới nhất

Wednesday, October 3, 2007

UpdateStar: Một cách thuận tiện hơn để Update chương trình

Digital Inspiration vừa giới thiệu công cụ UpdateStar giúp cho các chương trình trong Windows luôn được update phiên bản mới nhất.

UpdateStar quét các chương trình trên máy, kiểm tra version hiện tại và so sánh với version từ nguồn cung cấp. Từ bảng so sánh ta có thể biết chương trình nào còn mới và chương trình nào đã "cũ mèm". Bạn cũng có thể uninstall như Add/Remove Program, hoặc update các chương trình trực tiếp trong UpdateStar mà không phải vào các trang như download.com để tìm kiếm version mới. Tiếc rằng chương trình không update được driver.

Snap7

Chương trình tương thích với Win2K, XP và Vista. Download miễn phí tại đây.

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro