Các Entry mới nhất

Wednesday, October 31, 2007

Mở nhanh "My Computer" trên Windows

Để mở nhanh "My Computer" trong Windows bạn dùng phím tắt
"Windows Key + E"

Tuy nhiên, đôi khi bạn thấy "My Computer" được mở rất chậm. Đó là do khi mở "My Computer", Windows phải quét tìm các thư mục và máy in chia sẻ qua mạng (network folders and printers) trước khi hiển thị các mục khác.

Quá trình này rất chậm, bạn hãy tắt nó đi bằng cách vào menu Tools\Folder Options trong Windows Explorer

Xem tiếp

Snap1

Sau đó bỏ chọn mục "Automatically search for network folders and printers"

Snap3

[Thanks to How-to-geek]

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro