Các Entry mới nhất

Tuesday, October 9, 2007

Giới thiệu 2 video blog hay: Mobuzz.tv và Webbalert

Ngoài YouTube, còn có 2 Video Blog mà người yêu thích công nghệ thích xem.

Snap3 Đó là :

1) MobuzzTV (rất hay)

2) WebbAlert (tàm tạm)

Hai blog này phát hành mỗi ngày (trừ cuối tuần) một clip ngắn khoảng 10 phút, tóm tắt các thông tin công nghệ nóng nhất. Đặc biệt là các cô dẫn chương trình cực xinh và diễn đạt rất truyền cảm. Nếu bạn và so sánh với Tuổi Trẻ Video, chắc chắc bạn sẽ thấy sự khác biệt rất lớn về phong cách diễn đạt của người dẫn chương trình. (hic, các cô trên Tuổi Trẻ Video hay múa tay và cười một cách .... dzô dzuyên và bất hợp lý hết sức)

Nếu đường truyền chậm bạn có thể dùng các chương trình Download Manager để tải về và xem bất kỳ khi nào bạn có thời gian. It's also a good way to learn English and Tech at the same time.

Nếu bạn biết video blog nào tương tự, xin hãy giới thiệu ở đây.

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro