Các Entry mới nhất

Tuesday, September 18, 2007

Google thông báo khai trương Google PowerPoint

Hôm nay Google thông báo khai trương dịch vụ mới Google PowerPoint trong bộ Google Docs. Ngoài khả năng tạo slide online , Google PowerPoint còn cho phép bạn import, upload các presentation (.PPT, .PPS) có sẵn được tạo bằng Microsoft PowerPoint hoặc OpenOffice

Tính năng thế mạnh của Google PowerPoint là cho phép chia sẻ trực tuyến. Bạn có thể mời nhiều người cùng tham gia chỉnh sửa presentation, hoặc mời tham gia buổi thuyết trình trong đó bạn có thể di chuyển từng slide (in realtime) như thể chúng ta đang tham gia thuyết trình trong cùng một phòng họp vậy. Google PowerPoint còn tích hợp với Google Talk cho phép người dùng có thể chat, nói chuyện trong khi đang thuyết trình. It's cool !

Với các tính năng trên, chúng ta hoàn toàn có khả năng tạo một live presentation online. Nếu bạn chưa biết nhiều về Google Docs, hãy xem đoạn video sau.

Update: Google Docs nằm trong Top 100 Tools for Learning 2007

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro